200413_TFEA_PHT45.jpg
    
200413_TFEA_PHT44.jpg
    
 
Den Guertel enger schnallen
Symbolfoto den Guertel enger schnallen. Ein Mann oeffnet eine Guertelschnalle. Berlin, 13.04.2020.
Den Guertel enger schnallen
Symbolfoto den Guertel enger schnallen. Ein Mann oeffnet eine Guertelschnalle. Berlin, 13.04.2020.