191108_IGIZ_PHT04.JPG
    
191106_IGIZ_PHT04.JPG
    
191105_IGIZ_PHT19.JPG
    
191103_IGIZ_PHT24.JPG
    
191103_IGIZ_PHT01.JPG
    
 
Ho Chi Minh City
Strassenszene in Ho Chi Minh City / Vietnam, 08.11.2019
Chau Doc City
Strassenszene in Chau Doc City / Vietnam, 06.11.2019
Strassenszene in Can Tho
Strassenszene in Can Tho. Can Tho / Vietnam, 04.11.2019
Strassenszene in Hanoi / Vietnam
Strassenszene in Hanoi / Vietnam, 03.11.2019
Strassenszene in Hanoi / Vietnam
Strassenszene in Hanoi / Vietnam, 03.11.2019