110110_KJEB_PHT78.jpg
   
110110_KJEB_PHT77.jpg
   
110110_KJEB_PHT68.jpg
   
110110_KJEB_PHT72.jpg
   
110110_KJEB_PHT69.jpg
   
110110_KJEB_PHT71.jpg
   
110110_KJEB_PHT73.jpg
   
100818_TROS_PHT06.jpg
   
100818_TROS_PHT05.jpg
   
 
Hafenszene in Aden | Harbor scene in Aden
Hafenszene in Aden im Suedjemen . Aden , Jemen . 10.01.2011 . | Harbor scene in Aden in South Yemen . Aden , Yemen . 10.01.2011 . | Copyright: Thomas Koehler/photothek.net |
Hafenszene in Aden | Harbor scene in Aden
Hafenszene in Aden im Suedjemen . Aden , Jemen . 10.01.2011 . | Harbor scene in Aden in South Yemen . Aden , Yemen . 10.01.2011 . | Copyright: Thomas Koehler/photothek.net |
Hafenszene in Aden | Harbor scene in Aden
Hafenszene in Aden im Suedjemen . Aden , Jemen . 10.01.2011 . | Harbor scene in Aden in South Yemen . Aden , Yemen . 10.01.2011 . | Copyright: Thomas Koehler/photothek.net |
Hafenszene in Aden | Harbor scene in Aden
Hafenszene in Aden im Suedjemen . Aden , Jemen . 10.01.2011 . | Harbor scene in Aden in South Yemen . Aden , Yemen . 10.01.2011 . | Copyright: Thomas Koehler/photothek.net |
Hafenszene in Aden | Harbor scene in Aden
Hafenszene in Aden im Suedjemen . Aden , Jemen . 10.01.2011 . | Harbor scene in Aden in South Yemen . Aden , Yemen . 10.01.2011 . | Copyright: Thomas Koehler/photothek.net |
Hafenszene in Aden | Harbor scene in Aden
Hafenszene in Aden im Suedjemen . Aden , Jemen . 10.01.2011 . | Harbor scene in Aden in South Yemen . Aden , Yemen . 10.01.2011 . | Copyright: Thomas Koehler/photothek.net |
Hafenszene in Aden | Harbor scene in Aden
Hafenszene in Aden im Suedjemen . Aden , Jemen . 10.01.2011 . | Harbor scene in Aden in South Yemen . Aden , Yemen . 10.01.2011 . | Copyright: Thomas Koehler/photothek.net |
Kranhaken | Crane hook
Kranhaken . Rostock , Deutschland . 18.08.2010 . | Crane hook . Rostock , Germany . 18.08.2010 . | Copyright: Thomas Trutschel / photothek.net |
Kranhaken | Crane hook
Kranhaken . Rostock , Deutschland . 18.08.2010 . | Crane hook . Rostock , Germany . 18.08.2010 . | Copyright: Thomas Trutschel / photothek.net |